DisclaimerDisclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit PMV Belastingadviseurs van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot PMV Belastingadviseurs. Meer informatie vindt u bij "contact".

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van PMV Belastingadviseurs worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Copyright © PMV Belastingadviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.