Fiscaal adviesFiscaal advies

Over het algemeen klopt een bedrijf bij PMV Belastingadviseurs aan met een specifiek fiscaal probleem. Meestal leidt dit al snel tot het verzorgen van de belastingaangifte(n) en de advisering over andere zaken, zoals herfinanciering, gesprekken met de bank, de correspondentie met de belastingdienst, het benutten van eventuele fiscale verliezen en het fiscaal optimaal verwerken van de commerciële cijfers.

Aan- en verkoop van een bedrijf of bedrijfsopvolging

Tevens begeleidt PMV belastingadviseurs regelmatig de aan- en verkoop van een bedrijf of een bedrijfsopvolging, al dan niet binnen familieverband. Hoe doe je dat en voor welke prijs? Over welke structuur praten we? Welke financieringsvorm is fiscaal het meest aantrekkelijk? Hoe beleg je de opbrengst fiscaal zo goed mogelijk?
Daarnaast adviseert PMV belastingadviseurs dga’s over de structuur die hun bedrijf moet krijgen. Wordt het bijvoorbeeld een holdingstructuur en moet er een pensioen B.V. en/of een vastgoed B.V. komen? Hoe kan de pensioenvoorziening worden geoptimaliseerd?

Onafhankelijk fiscaal advieskantoor

Door de keuze voor een onafhankelijk fiscaal advieskantoor kunnen wij in het belang van onze cliënten tevens optreden als adviseur van adviseurs, zoals notarissen, advocaten, accountants en administratiekantoren.

Kleine zelfstandigen

Voor kleine zelfstandigen verzorgt PMV Belastingadviseurs niet alleen de fiscale cijfers, maar wij adviseren deze ondernemers ook bij belangrijke beslissingen. Moet de ondernemer fiscaal in privé doorgaan of kan de onderneming beter worden omgezet in een vennootschap? En, zo ja, wanneer en hoe? Want daar zijn verschillende methoden voor.

Particulier, niet ondernemer

Voor de particulier, niet ondernemer, verzorgt PMV Belastingadviseurs veelal de belastingaangifte. Tevens geven wij adviezen over het fiscaal vriendelijk beleggen van vermogen, mogelijke financieringen en de beste hypotheekvorm. Uw fiscale positie is bij PMV Belastingadviseurs in goede handen.

Oudedagsvoorziening

Daarnaast is het voor al onze cliënten van belang dat PMV Belastingadviseurs veel aandacht besteedt aan het financieel veiligstellen van de oudedagsvoorziening. Daarbij geven wij tevens adviezen voor een gewenste schenkings- en successieplanning en een mogelijk daaruit voortvloeiende testamentvorm.
Onze bedrijfseconomische en fiscale adviezen bieden voor u vaak openingen naar een betere werkwijze, goede resultaten en een stimulerend toekomstperspectief.


Contactgegevens


  • De Bruyn Kopsstraat 14
  • 2288 ED Rijswijk
  • Telefoon: 070 - 33 66 000
  • Fax: 070 - 33 66 001

  • Internet: www.pmv.nl
  • E-mail: pmv@pmv.nl

Routebeschrijving