NieuwsHeffingsrente

Naar aanleiding van de nieuwe regeling voor het heffen en vergoeden van belastingrente (voorheen genaamd: heffingsrente) over belastingaanslagen treft u hieronder een korte uitleg aan van de nieuwe regeling welke ook voor u van belang is.

De belangrijkste wijziging is dat vanaf het belastingjaar 2012 de belastingrente wordt gerekend vanaf 6 maanden na het einde van het belastingtijdvak. Is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar dan vangt voor de vennootschapsbelasting 2012 de termijn aan op 1 juli 2013. De belastingrente wordt berekend tot de dag voorafgaand aan de vervaldag van de betalingstermijn.

Het rentepercentage vanaf 1 januari 2013 is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties die op dit moment is vastgesteld op 3%. De laatste heffingsrente 4e kwartaal 2012 was overigens 2.25%.

Vanaf 1 januari 2014 wordt, alléén voor de vennootschapsbelasting, de belastingrente gelijk gesteld aan de wettelijke rente voor handelstransacties (thans zijnde 7.75%), echter met een minimumpercentage van 8%(!).

Om te voorkomen dat u onnodig veel belastingrente betaalt is het advies om een goede inschatting van de belastbare winst te maken over het jaar 2012. Indien uw aanslag te laag is vastgesteld of indien er geen voorlopige aanslag is opgelegd verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Bovenstaand geldt ook voor de het jaar 2013 en de voorlopige aanslag 2013 die zo goed mogelijk moet zijn ingeschat. Hierbij is het belang van een juiste inschatting vanwege de vanaf 2014 geldende veel hogere belastingrente (minimaal 8%), nog veel groter zal zijn.

“Sparen” bij de belastingdienst is niet meer mogelijk. De belastingdienst vergoed, behoudens in uitzonderingsgevallen, geen belastingrente meer. Dit betekent bijvoorbeeld dat te hoge voorlopige aanslag 2012 en uiteraard geldt dit ook voor aanslagen in latere jaren het beste zo snel mogelijk kunnen worden verminderd.


Contactgegevens


  • De Bruyn Kopsstraat 14
  • 2288 ED Rijswijk
  • Telefoon: 070 - 33 66 000
  • Fax: 070 - 33 66 001

  • Internet: www.pmv.nl
  • E-mail: pmv@pmv.nl

Routebeschrijving